\ ACTIVITY /

活動辦法

野菜生活100送你健康100天

  7/15~9/16活動期間內購買可果美野菜生活(不限口味)任一罐

  即可登錄發票參加『野菜生活100送你健康100天』抽奬活動,有機會獲得100罐野菜生活!
  ※若電子發票存於載具,請告知店家印出紙本發票及明細,或可至財政部網站查詢發票明細。
  ※發票需能清楚辨識購買時間、購買通路及商品明細及金額

發票登入

  2020/9/23 公佈於活動網站

  2020/7/15 00:00起-2020/9/16 23:59止(以主辦單位之系統時間為準)

  2020/07/15-9/16

 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 市價3,500元 / 共100

兌獎說明

 • 1
 • 請中獎者自行至活動網站下載領獎信函,填妥領獎信函檢附中獎發票正本(需含購買明細)、身分證正反面影本,於2020/10/05前(以郵戳為憑)以掛號郵件寄回24889新北市五股區五工三路106巷8號《野菜生活100 活動小組》收,逾期視同放棄兌獎權利。
 • 2
 • 中獎發票正本(有效發票係指於2020/7/15 00:00起-2020/9/16 23:59止所開立)需可清楚辨識購買可果美全系列商品任一件,若發票上無購買項目,需另附購買明細,或於發票上加蓋購買店家之店章。並請保留中獎發票正本以供事後兌獎查驗,如發票遺失、提供標示不完整、無法辨識或無法提供正本(或購買明細)者,視同無效。電子發票請於購買結帳時務必索取電子發票證明聯正本及購買明細;若電子發票明細遺失請至財政部二代電子發票平台查詢後列印與正本發票附於領獎信函中一併寄回活動小組審核。(二代電子發票平台網址https://goo.gl/EJ4v1B)。
 • 3
 • 中獎者若未滿20歲,不論中獎金額多寡,除中獎者之身分證正反面影本外,需另附法定代理人之身分證正反面影本協同辦理領獎及一切相關手續方能領獎。
 • 4
 • 活動小組確認中獎人資料無誤,將由專人聯繫配送時間。主辦單位臺灣可果美股份有限公司保留活動變更之權利。

\ VIDEO /

活動影片

\ LIST OF WINNERS /

中獎名單

送出
 • 編號
 • 獎品分類
 • 獎品名稱
 • 中獎者
 • 手機號碼
 • 發票號碼
 • 公告日
 • 1
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 黃X文
 • 0921XXX993
 • DG94761968
 • 2020-09-23
 • 2
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 謝X嶧
 • 0932XXX723
 • DH40477090
 • 2020-09-23
 • 3
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 鄧X美
 • 0919XXX722
 • DD54705885
 • 2020-09-23
 • 4
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 林X銘
 • 0939XXX185
 • CZ94285715
 • 2020-09-23
 • 5
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X寧
 • 0908XXX906
 • DF71134649
 • 2020-09-23
 • 6
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 黃X翰
 • 0905XXX559
 • FA65009948
 • 2020-09-23
 • 7
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 林X立
 • 0930XXX407
 • DF85017313
 • 2020-09-23
 • 8
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 黃X鈞
 • 0933XXX691
 • DN59562281
 • 2020-09-23
 • 9
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 謝X倫
 • 0921XXX210
 • DN73486071
 • 2020-09-23
 • 10
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X志
 • 0985XXX165
 • DH25794482
 • 2020-09-23
 • 11
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 李X欣
 • 0989XXX517
 • DA36987525
 • 2020-09-23
 • 12
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 劉X滄
 • 0960XXX776
 • EV43741290
 • 2020-09-23
 • 13
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 劉X運
 • 0932XXX484
 • CT71906054
 • 2020-09-23
 • 14
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 湛X雪
 • 0912XXX111
 • DF43082601
 • 2020-09-23
 • 15
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 謝X錦
 • 0975XXX179
 • DJ229400
 • 2020-09-23
 • 16
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 羅X蓮
 • 0933XXX362
 • EB01491059
 • 2020-09-23
 • 17
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 邱X華
 • 0913XXX927
 • DF72159926
 • 2020-09-23
 • 18
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 徐X財
 • 0926XXX420
 • FG63576017
 • 2020-09-23
 • 19
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 李X榕
 • 0921XXX666
 • DA01731353
 • 2020-09-23
 • 20
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 吳X慧
 • 0963XXX952
 • EX55319507
 • 2020-09-23
 • 21
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 張X明
 • 0911XXX577
 • DB46385846
 • 2020-09-23
 • 22
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 簡X豪
 • 0975XXX116
 • DD24192764
 • 2020-09-23
 • 23
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 梁X君
 • 0918XXX450
 • DN51276156
 • 2020-09-23
 • 24
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 李X訓
 • 0928XXX195
 • DF80681780
 • 2020-09-23
 • 25
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 劉X瑨
 • 0912XXX988
 • DN53888944
 • 2020-09-23
 • 26
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X妤
 • 0975XXX137
 • DG81950700
 • 2020-09-23
 • 27
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 沈X婷
 • 0933XXX206
 • SG18199709
 • 2020-09-23
 • 28
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 李X宇
 • 0934XXX132
 • DA00947349
 • 2020-09-23
 • 29
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 蘇X偉
 • 0952XXX936
 • CZ04965834
 • 2020-09-23
 • 30
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 林X琴
 • 0919XXX556
 • DS86435838
 • 2020-09-23
 • 31
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 呂X橙
 • 0988XXX712
 • EU47045248
 • 2020-09-23
 • 32
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 蘇X銘
 • 0923XXX169
 • DC77423984
 • 2020-09-23
 • 33
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 孫X耘
 • 0980XXX905
 • DF90517640
 • 2020-09-23
 • 34
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 張X鈴
 • 0978XXX063
 • DJ65800449
 • 2020-09-23
 • 35
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X霖
 • 0972XXX526
 • DD01760789
 • 2020-09-23
 • 36
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 李X璇
 • 0988XXX667
 • DH80035092
 • 2020-09-23
 • 37
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 歐X筠
 • 0987XXX243
 • DV58987122
 • 2020-09-23
 • 38
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X伶
 • 0986XXX515
 • DA44056052
 • 2020-09-23
 • 39
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 張X鈴
 • 0978XXX063
 • FC22492003
 • 2020-09-23
 • 40
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 林X譯
 • 0954XXX912
 • DD21709818
 • 2020-09-23
 • 41
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 張X凰
 • 0953XXX293
 • Cy45499909
 • 2020-09-23
 • 42
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 李X志
 • 0987XXX246
 • DC50608544
 • 2020-09-23
 • 43
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 邵X清
 • 0925XXX683
 • DJ33777259
 • 2020-09-23
 • 44
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 蘇X雅
 • 0987XXX128
 • BH90105701
 • 2020-09-23
 • 45
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 林X賢
 • 0929XXX633
 • DH56447984
 • 2020-09-23
 • 46
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 郭X豪
 • 0911XXX341
 • DF97742435
 • 2020-09-23
 • 47
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 劉X程
 • 0939XXX368
 • DH20013412
 • 2020-09-23
 • 48
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 劉X壟
 • 0919XXX326
 • DH56633814
 • 2020-09-23
 • 49
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 蔡X達
 • 0921XXX731
 • DB09121190
 • 2020-09-23
 • 50
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 蔡X純
 • 0925XXX897
 • DF77667474
 • 2020-09-23
 • 51
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X奇
 • 0908XXX557
 • DF81529422
 • 2020-09-23
 • 52
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 曾X潔
 • 0921XXX084
 • DH79873059
 • 2020-09-23
 • 53
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 魏X馨
 • 0938XXX728
 • DN61251766
 • 2020-09-23
 • 54
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X全
 • 0900XXX083
 • DH33548466
 • 2020-09-23
 • 55
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 黃X翊
 • 0971XXX281
 • DA29259553
 • 2020-09-23
 • 56
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X暄
 • 0970XXX741
 • DB32085300
 • 2020-09-23
 • 57
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 張簡X斌
 • 0988XXX122
 • GZ23692676
 • 2020-09-23
 • 58
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 宋X瑜
 • 0916XXX717
 • DA66933045
 • 2020-09-23
 • 59
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 鐘X雯
 • 0916XXX399
 • EW80769289
 • 2020-09-23
 • 60
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 湯X寧
 • 0958XXX883
 • DB42298132
 • 2020-09-23
 • 61
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X葶
 • 0911XXX788
 • DN05175816
 • 2020-09-23
 • 62
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 張X政
 • 0989XXX791
 • FB76873965
 • 2020-09-23
 • 63
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 游X仁
 • 0980XXX527
 • DH26359118
 • 2020-09-23
 • 64
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 蔡X婷
 • 0971XXX200
 • DD44599601
 • 2020-09-23
 • 65
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 張X婕
 • 0918XXX531
 • DB74972044
 • 2020-09-23
 • 66
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X霞
 • 0928XXX635
 • DF84851325
 • 2020-09-23
 • 67
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 侯X均
 • 0937XXX142
 • DJ64986803
 • 2020-09-23
 • 68
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 黃X麗
 • 0910XXX312
 • DF56802623
 • 2020-09-23
 • 69
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 張X暄
 • 0929XXX707
 • DB27465037
 • 2020-09-23
 • 70
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 李X皓
 • 0978XXX989
 • DD06030010
 • 2020-09-23
 • 71
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 巫X貝
 • 0960XXX617
 • DH52048895
 • 2020-09-23
 • 72
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 謝X倫
 • 0921XXX210
 • DA82967016
 • 2020-09-23
 • 73
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 游X雯
 • 0912XXX288
 • DV62223096
 • 2020-09-23
 • 74
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 吳X彬
 • 0921XXX101
 • DF98583975
 • 2020-09-23
 • 75
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X昌
 • 0986XXX960
 • DH53914145
 • 2020-09-23
 • 76
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 蔡X軒
 • 0932XXX782
 • DC90810680
 • 2020-09-23
 • 77
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 方X絹
 • 0918XXX268
 • DF17904235
 • 2020-09-23
 • 78
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X奇
 • 0908XXX557
 • DF76510621
 • 2020-09-23
 • 79
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 吳X彬
 • 0921XXX101
 • DF79477456
 • 2020-09-23
 • 80
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 林X全
 • 0970XXX086
 • DH16175128
 • 2020-09-23
 • 81
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 洪X陽
 • 0908XXX185
 • DK46543697
 • 2020-09-23
 • 82
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 許X如
 • 0975XXX233
 • FA39628551
 • 2020-09-23
 • 83
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 黃X才
 • 0987XXX969
 • DB33228792
 • 2020-09-23
 • 84
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 林X文
 • 0978XXX776
 • DH49592682
 • 2020-09-23
 • 85
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X鳳
 • 0982XXX545
 • Dj13448138
 • 2020-09-23
 • 86
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 詹X雄
 • 0913XXX168
 • CZ93437241
 • 2020-09-23
 • 87
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 楊X亭
 • 0970XXX977
 • DF73093398
 • 2020-09-23
 • 88
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 李X志
 • 0987XXX246
 • EX10069473
 • 2020-09-23
 • 89
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 王X齡
 • 0933XXX778
 • DA19753785
 • 2020-09-23
 • 90
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 林X慶
 • 0988XXX598
 • DJ06281316
 • 2020-09-23
 • 91
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 謝X玟
 • 0905XXX296
 • DJ00839481
 • 2020-09-23
 • 92
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 吳X才
 • 0917XXX571
 • DA40173431
 • 2020-09-23
 • 93
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 沙X伶
 • 0920XXX949
 • DH38885415
 • 2020-09-23
 • 94
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 林X珊
 • 0936XXX961
 • DF82332935
 • 2020-09-23
 • 95
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 謝X芸
 • 0907XXX298
 • DH24289805
 • 2020-09-23
 • 96
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 王X彬
 • 0938XXX876
 • DJ53332183
 • 2020-09-23
 • 97
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 卓X葭
 • 0975XXX423
 • EW56312425
 • 2020-09-23
 • 98
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 周X彥
 • 0955XXX964
 • DF64719773
 • 2020-09-23
 • 99
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 陳X天
 • 0910XXX760
 • DM65281326
 • 2020-09-23
 • 100
 • 一獎
 • 野菜生活100罐
 • 張X卿
 • 0938XXX996
 • DA04305016
 • 2020-09-23

© 2018 TAIWAN KAGOME CO., LTD.

Loading…